WAPRO WMS

Idea

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów stworzyliśmy kompleksowe rozwiązanie desygnowane do obsługi magazynów określanych jako magazyny wysokiego składowania. System ten daje możliwość klasyfikacji, kompletacji oraz nadzorowania wszelkich produktów magazynowych, a także ich szybką identyfikację.

O produkcie

WAPRO WMS to gotowe narzędzie przeznaczone dla dużych firm magazynowych, które w znaczący sposób ułatwia zarządzanie ruchem artykułów na magazynie wysokiego składowania poprzez zapewnienie możliwości prowadzenia ewidencji towarów oraz jednoznacznej ich identyfikacji. Pozwala to zarówno na szybkie określenie lokalizacji interesującego nas towaru jak i daje możliwość przejrzenia wszystkich operacji z nim związanych – począwszy od daty wydania towaru, po szczegóły dotyczące zawartości palety.

Moduł działa w trybie on-line łącząc się z bazą danych programu WAPRO w wyniku czego pozwala na pełną automatyzację wszelkich procesów magazynowych co prowadzi do znacznej oszczędności czasu co w efekcie przekłada się na zwiększenie wydajności magazynu połączonej z równoczesnym zmniejszeniem nakładów na ewidencję usług logistycznych.

Działanie w trybie on-line pociąga za sobą również szybki i bezpieczny dostęp do danych, pełną wymianę informacji między narzędziem magazynowym i systemem produktów oraz zmniejszenie ilości dokumentacji firmy z uwzględnieniem ewidencji ilościowo jakościowych towarów magazynowych.

Dzięki stałej kontroli obrotu towarów oraz możliwości generowania raportów stanów magazynowych system WAPRO WMS umożliwia optymalizację wykorzystania zasobów magazynowych, a także skrócenie czasu magazynowania prowadząc tym samym do systematycznej redukcji kosztów.

Dodatkowo nasz produkt posiada szereg dodatkowych funkcjonalności umożliwiających choćby: ewidencję stanów ujemnych, pracę w systemie wielojęzycznym, instalację i obsługę modułu na urządzeniach mobilnych, integrację narzędzia z terminalami radiowymi oraz obsługę statystyk handlowych w formie INTRASTAT.

FUNKCJE

 • Aplikacja magazynowa online

  System WMS obsługiwany jest z poziomu przeglądarki internetowej, co gwarantuje błyskawiczny dostęp do aktualnych danych magazynowych, które jednocześnie zachowują najwyższe standardy bezpieczeństwa

 • multi language
  Platforma gwarantuje również ograniczony dostęp do dokumentacji magazynowej klientom firmy przez przeglądarkę internetową gwarantując przy tym obsługę wielojęzyczną.
 • awiza dostawy towarów
  Nasze narzędzie oferuje możliwość rejestracji dokumentów awizo wysyłanych do klienta przed dostarczeniem zamówionego towaru.
 • integracja kartotek towarów, kontrahentów i zamówień
  Program zapewnia pełną integrację dokumentów magazynowych co znacząco zmniejsza ilość dokumentów oraz umożliwia zarządzanie nimi z jednego miejsca
 • zarządzanie dokumentami Wz i PZ
  Program WAPRO WMS gwarantuje pełną kontrolę nad dokumentami przyjęć i wydań zewnętrznych oraz przechowywanie ich w chmurze obliczeniowej co znacząco zmniejsza ilość dokumentów magazynowych
 • integracja z XLS lub WebAPI(BAPI)
  Nasz produkt umożliwia obsługę oraz wymianę danych z popularnymi arkuszami kalkulacyjnymi, a także z protokołem komunikacyjnym WebAPI
 • import/ eksport dokumentów
  Warehouse Management System gwarantuję również obsługę dokumentów zewnętrznych poprzez importowanie oraz eksportowanie ich z programu
 • obsługa urządzeń mobilnych
  Za sprawą aplikacji mobilnej nasze narzędzie może również obsługiwać urządzenia mobilne
 • obsługa terminali
  Dzięki dodatkowej funkcjonalności WMS może być również obsługiwany za pomocą terminali radiowych
 • obsługa palet, lokalizacji, kompletacji
  Powyższy moduł zapewnia użytkownikom bieżącą obsługę palet magazynowych, ich lokalizacji z dokładnością do numeru partii dostawy oraz kompletacji i komplementacji fabrykatów.
 • lista usług, rozliczenie kosztów
  Dzięki przyjaznemu interfejsowi użytkownika aplikacja zapewnia szybki dostęp do listy usług oraz wszelkich dokumentów magazynowych powiązanych z danym produktem, w tym choćby do rozliczenia kosztów z uwzględnieniem kosztów produkcji czy też transportu

KORZYŚCI

 • prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej przechowywanych produktów
 • szczegółowa dokumentacja procesów przyjmowania, magazynowania, konfekcjonowania, komisjonowania oraz wydawania towarów
 • szybki i prosty obieg dokumentacji
 • możliwość szczegółowego określenia i monitorowania miejsca składowania z dokładnością do numeru partii dostawy
 • automatyczna wymiana danych z programem WF-Mag
 • natychmiastowa obustronna aktualizacja informacji o przechowywanych dobrach
 • obsługa urządzeń mobilnych
 • awiza dostawy towarów
 • obsługa terminali radiowych
 • zmniejszenie ilości dokumentacji firmowej
 • zmniejszenie kosztów magazynowania produktów
 • zoptymalizowane umiejscowienie towarów
 • lepsza organizacja magazynu
 • skrócenie czasu realizacji zamówień
 • obsługa wielu systemów zewnętrznych