Archiwum kategorii: Bez kategorii

O WAPRO WMS

Program WMS (Warehouse Management System) stanowi kompleksowe rozwiązanie informatyczne pozwalające na zarządzanie ruchem produktów na magazynie oraz optymalizujące wykorzystanie przestrzeni magazynowej.
Program magazynowy WMS.net przeznaczony jest do ewidencji ilościowo wartościowej w magazynie wydzielonym jako magazyn wysokiego składowania. Istotą programu jest możliwość prowadzenia w nim ewidencji operacji: przyjmowania, magazynowania, konfekcjonowania, komisjonowania oraz wydania towarów z dokładnością do miejsca składowania i/lub numeru partii dostawy.

WAPRO WMS - menu
ryc. 1 Menu główne programu

WAPRO WMS - lista artykułów
ryc. 2 Lista artykułów

WAPRO WMS - lista kontrahentów
ryc. 3 Lista kontrahentów

WAPRO WMS - lista dok magazynowych
ryc. 4 Lista dokumentów magazynowych

WAPRO WMS - widok lokalizacji
ryc. 5 Widok lokalizacji

WAPRO WMS - lista usług
ryc. 6 Lista usług

WAPRO WMS - lista ozliczania kosztów
ryc. 7 Lista rozliczania kosztów

WAPRO WMS - kompletacja
ryc. 8 Moduł kompletacji

WAPRO WMS - moduł zestawień magazynowych
ryc. 9 Moduł zestawień magazynowych

Magazyn klienta

Specjalistyczne firmy logistyczne zajmujące się usługami związanymi z prowadzeniem magazynu dla swoich klientów mogą oferować im dostęp do danych za pomocą modułu internetowego.

Sieć www była pierwotnie używana wyłącznie do dostarczania statycznych stron zawierających tekst i obrazki. Oprogramowanie serwera www było stosunkowo proste, wystarczyło że odbierał on żądania stron identyfikujące adres URL pliku, pobierał plik o wskazanej nazwie z dysku serwera i zwracał go do klienta.
Magazyn internetowy dla kontrahentów operatora logistycznego (Magazyn Klienta) znajduje zastosowanie tam, gdzie istnieje potrzeba udostępniania informacji o stanach magazynowych wielu różnym kontrahentom (np. właścicielom przechowywanego towaru) wraz z możliwością wystawiania dokumentów poleceń wydań, kontrolą operacji magazynowych (wgląd w dokumenty magazynowe przyjęć, wydań, kompletacji itp.). Internetowa aplikacja wykorzystywana jest zwykle w sytuacji, gdy firma prowadzi magazyn na zasadzie outsourcingu (magazyn klienta) i świadczy usługi magazynowania innym podmiotom. Właściciel towaru może przez przeglądarkę internetową sprawdzać własne stany magazynowe, kontrolować dokumenty przychodu i rozchodu oraz rejestrować polecenia wydania oraz awiza dostawy.

p p